INVIK STK
Informace
Služby
Katalogy
Katalog knih
Katalog časopisů
Šedá literatura
Firemní literatura
Bibliografie
Studovny
Zdroje informací
CD-ROM
ISSN
SIGLE
Občerstvení

  
Návrh na zakoupení publikace do fondu

Vážení čtenáři,
Státní technická knihovna získává do svého fondu ročně zhruba 6 tisíc knih a téměř 1.5 tisíce titulů časopisů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd. Abychom zkvalitnili výběr titulů, chtěli bychom Vás požádat o připomínky a návrhy na nové tituly knih nebo časopisů, které v našem fondu postrádáte. Tituly musí být samozřejmě v souladu s tematickým zaměřením naší knihovny. Akviziční pracovníci Vaše návrhy posoudí a pokud budou vyhovovat profilu naší knihovny, pokusí se je získat do fondu a poté Vás o tom informovat. Stačí, když vyplníte následující formulář:

(Pokud neznáte všechny údaje, uveďte alespoň některé nebo pramen, z něhož jste informaci o publikaci čerpali)

Návrh na zakoupení knihy:
Autor:
Název:
Místo vydání, nakladatel, rok:
ISBN:
Pramen:
Návrh na zakoupení časopisu:
Název:
Místo vydání (alespoň země), vydavatel:
ISSN:
Pramen:
Jiné připomínky:
Žádám o podání zprávy o zakoupení publikace/časopisu do fondu
na tel.č.:
e-mail:
Jméno:
Poslední aktualizace
03.09.1999 10:26

© 1998 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA