Současná americká literatura       Studijní a vědecká kni Plzeň, Smetanova síň S 09.01.2014
 Změny v katalogizačních pravidlech    Moravskoslezská vědeck Ostrava         16.01.2014
 Český komiks od počátků k dnešku     Vědecká knihovna v Olo Olomouc         29.01.2014
 E-learningový Knihovnický kurz      Moravská zemská knihov Brno          03.02.2014 - 31.05.2014
 Současná italská literatura        Středočeská vědecká kn Praha          03.02.2014
 Čtení není jenom čtení          Severočeská vědecká kn Severočeská vědecká kn 05.02.2014
 Rekvalifikační knihovnický kurz      Národní knihovna ČR   Klementinum, Praha   05.02.2014
 Profese knihovník v Národní soustavě pov Středočeská vědecká kn Praha          12.02.2014
 Nová dětská literatura - seminář     Svaz knihovníků a info Zlín          25.02.2014 - 26.02.2014
 Řečnické umění aneb Mluvím, mluvíš, mluv Studijní a vědecká kni Plzeň, Vzdělávací cent 25.02.2014
 BIBLIOWEB 2014              Svaz knihovníků a info Knihovny ČR       01.03.2014 - 31.03.2014
 Březen - měsíc čtenářů          Svaz knihovníků a info Knihovny ČR       01.03.2014 - 31.03.2014
 E-kurz: Fantastika v současné české lite Pavla Lžičařová     Česká republika     03.03.2014 - 18.05.2014
 Týden čtení                Svaz knihovníků a info Knihovny ČR       03.03.2014 - 09.03.2014
 Práce na PC v prostředí Windows 8     Středočeská vědecká kn Kladno         05.03.2014
 Biblioterapie a bibliopedagogika     Knihovna Kroměřížska - Kroměříž        06.03.2014
 Skácelovo krásno - literární seminář   Moravskoslezská vědeck Ostrava         07.03.2014
 Trénování paměti             Studijní a vědecká kni Plzeň, Vzdělávací cent 11.03.2014
 Kurz rychlého čtení            Středočeská vědecká kn Kutná Hora       11.03.2014
 Fryderyk Chopin v české literatuře    Regionální knihovna Ka Karviná-Fryštát     12.03.2014
 Pedagogické minimum pro knihovníky - 1.  Středočeská vědecká kn Praha          12.03.2014
 Kurz rychlého čtení            Středočeská vědecká kn Kladno         18.03.2014
 Práce s digitální fotografií v programu  Středočeská vědecká kn Benešov         19.03.2014
 Současná americká literatura       Severočeská vědecká kn Severočeská vědecká kn 19.03.2014
 Google nejen vyhledavač          Středočeská vědecká kn Kladno         20.03.2014
 Rešerše v databázích Úřadu průmyslového  Moravská zemská knihov Brno          20.03.2014
 Nový občanský zákoník pro knihovny    Moravskoslezská vědeck Ostrava         24.03.2014
 Citační etika               Vědecká knihovna v Olo Olomouc         25.03.2014
 Práce v programu MS Publisher       Středočeská vědecká kn Kladno         26.03.2014
 Digitálna knižnica 2014          Slovenská chemická kni Ski & Wellness Residen 31.03.2014 - 03.04.2014
 Vybrané kapitoly z nového občanského zák Studijní a vědecká kni Plzeň, Smetanova síň S 01.04.2014
 Vybrané kapitoly z nového občanského zák Studijní a vědecká kni Plzeň, Smetanova síň S 01.04.2014
 Noc s Andersenem             Klub dětských knihoven knihovny a školy ČR a  04.04.2014 - 05.04.2014
 Kurz knihovnického minima         Krajská knihovna Frant Zlín          05.04.2014
 Zvukové knihy v roce 2014         Městská knihovna v Tře Třebíč         08.04.2014
 Jarní setkání Klubka SKIP 10       Klubko SKIP 10     Ostrava         09.04.2014
 Workshop pro pracovníky metodických oddě Sekce veřejných knihov Děčín          09.04.2014 - 10.04.2014
 Patenty a užitné vzroy - právní ochrana  Moravská zemská knihov Brno          10.04.2014
 OKna ( O Knihovnických Aktivitách)    KDK SKIP        Knihovna města Hradce  15.04.2014 - 16.04.2014
 Bohumil Hrabal méně známý?        Studijní a vědecká kni Plzeň, Smetanova síň S 22.04.2014
 Současnost literatury pro děti a mládež  Krajská vědecká knihov Liberec         23.04.2014 - 24.04.2014
 Světový den knihy a autorských práv 2014 Svaz knihovníků a info Knihovny ČR       23.04.2014
 Informační vzdělávání uživatelů ve veřej Krajská knihovna Vysoč bude upřesněno     23.04.2014 - 24.04.2014
 Hrátky s pamětí - celostátní setkání kni Městská knihovna Břecl Městská knihovna Břecl 28.04.2014 - 29.04.2014
 Leoš Janáček aneb Morava světová     Knihovna Jiřího Mahena Knihovna Jiřího Mahena 13.05.2014 - 14.05.2014
 Volně přístupné databáze patentů USA   Moravská zemská knihov Brno          22.05.2014
 INFORUM 2014               Albertina icome Praha, Vysoká škola ekonomick 27.05.2014 - 28.05.2014
 MS Word v. 2013              Studijní a vědecká kni Plzeň, Vzdělávací cent 27.05.2014
 Chceme dětem číst VI. aneb Literatura kr Knihovna Jiřího Mahena Brno          28.05.2014 - 29.05.2014
 SlidesLive WORKSHOP            Národní technická knih Praha          03.06.2014
 Národní seminář informačního vzdělávání  Kabinet informačních s Kouty u Ledče nad Sáza 03.06.2014 - 05.06.2015
 Sociální sítě               Studijní a vědecká kni Plzeň, Vzdělávací cent 03.06.2014
 Čtením a psaní ke kritickému myšlení - p Klubko SKIP 10     Ostrava         05.06.2014 - 07.06.2014
 24. celostátní akviziční seminář     Sdružení knihoven ČR,  Zlín          10.06.2014
 Seminář pro knihovníky - seniory ČR    Svaz knihovníků a info Praha          17.06.2014 - 19.06.2014
 Mgr. Jana Poláková, Ph.D. : Komunikace s Krajská knihovna Karlo Krajská knihovna Karlo 20.06.2014
 Elektronické ankety a jejich vyhodnocení Studijní a vědecká kni Vzdělávací centrum SVK 16.09.2014
 Co venkovské knihovny umějí a mohou X.  Sekce veřejných knihov Ratíškovice (Knihovna  18.09.2014 - 20.09.2014
 Strategie vyhledávání informací a elektr Krajská knihovna v Par Krajská knihovna v Par 23.09.2014 - 04.11.2014
 Čtenářství a dyslexie           Studijní a vědecká kni Plzeň, Vzdělávací cent 23.09.2014
 Grafický program Inkscape I.       Studijní a vědecká kni Vzdělávací centrum SVK 25.09.2014
 Seminář IVIG 2014             Asociace knihoven vyso Praha          25.09.2014
 Rekvalifikační program Národní technické Národní technická knih Praha, Národní technic 25.09.2014
 E-knihy I.                Národní technická knih Praha          30.09.2014
 Besedník aneb Jak na ně poutavě a správn Krajská knihovna v Par Pardubice        30.09.2014 - 18.11.2014
 Týden knihoven 2014            Svaz knihovníků a info Knihovny ČR       06.10.2014 - 12.10.2014
 Searching Session 2014 aneb co se skrývá Národní technická knih Praha          07.10.2014
 KRE 14 (Knowledge, Research and Educatio Národní technická knih Národní technická knih 09.10.2014 - 10.10.2014
 Bibliotheca academica           Asociace knihoven vyso Ústí nad Labem     14.10.2014 - 15.10.2014
 Podzimní setkání Klubka SKIP 10      Klubko SKIP 10     Knihovna Petřvald    15.10.2014
 Děti v síti                Knihovna Jiřího Mahena Brno          16.10.2014 - 17.10.2014
 E-knihy II.                Národní technická knih Praha          21.10.2014
 Metody dramatické výchovy při práci v kn Vědecká knihovna v Olo Olomouc         22.10.2014
 Knihovny v kruzích            Městská knihovna Třine Třinec         22.10.2014 - 23.10.2014
 7. ročník Semináře ke zpřístupňování šed Národní technická knih Praha          22.10.2014
 Senioři v lavicích            Sekce 60+        Chrudim         04.11.2014
 SlidesLive WORKSHOP II.          Národní technická knih Praha          11.11.2014
 Mladí v hledí knihovny          Městská knihovna Třine Litvínov        13.11.2014 - 14.11.2014
 E-knihy III.               Národní technická knih Praha          18.11.2014
 Seminář literatury pro děti a mládež a j Městská knihovna v Pře Přerov         19.11.2014
 E-knihy IV.                Národní technická knih Praha          25.11.2014
 Královéhradecká knihovnická konference  Studijní a vědecká kni Hradec Králové     25.11.2014
 14. Konference Archivy, knihovny, muzea  Svaz knihovníků a info Praha          26.11.2014 - 27.11.2014
 Mladí v hledí knihovny - turné 2014    Městská knihovna Třine Knihovna Karla Dvořáčk 27.11.2014 - 28.11.2014
 Den pro dětskou knihu           Svaz knihovníků a info Knihovny ČR       29.11.2014
 České oborové brány            Národní technická knih Praha          02.12.2014
 Rekvalifikační knihovnický kurz      Národní knihovna ČR   Klementinum, Praha   28.01.2015
 Metody kritického myšlení pro lekce info Městská knihovna Litví Městská knihovna Litví 04.03.2015
 Nezvalova Třebíč 2015           Městská knihovna v Tře Třebíč         30.03.2015 - 31.03.2015
 Setkání seniorů SKIP v Olomouci      Knihovna města Olomouc Olomouc         25.08.2015 - 27.08.2015
 25. celostátní akviziční seminář     Sdružení knihoven ČR,  Havlíčkův Brod     08.10.2015
 Bibliotheca academica 2015        AKVŠ ČR         Ostrava         13.10.2015 - 14.10.2015
 Nové možnosti komunitní knihovny     Městská knihovna Český Český Těšín       13.10.2015 - 14.10.2015
 Celostátní seminář Regionální funkce kni Sdružení knihoven Česk Pardubice        20.10.2015 - 21.10.2015
 Mezinárodní knihovnická konference Kniha Slezská univerzita v O Slezská univerzita v O 09.02.2016
 Východočeská hudba starých časů: renesan Knihovna města Hradce  Hradec Králové     20.09.2016 - 21.09.2016