Region       Představitel     Instituce                      Telefon

 Praha       Zdenka Kloučková   Státní technická knihovna              +420 221 663 478
 Brno        Jana Nejezchlebová  Moravská zemská knihovna              +420 541 646 125
 Ostrava      Kateřina Byloková   Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě     +420 596 118 812
 Olomouc      Olga Chmelíčková   Vědecká knihovna Olomouc              +420 602 894 721
 Plzeň       Miloslava Faitová   Západočeská univerzita Plzeň            +420 377 637 700/701
 Plzeň       Hana Hendrychová   Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje    +420 377 306 640
 Hradec Králové   Alena Součková    Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové    +420 495 514 525
 České Budějovice  Zuzana Hájková    Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích  +420 386 111 211
 Liberec      Jaroslava Starcová  Krajská vědecká knihovna v Liberci         +420 482 412 132
 Ústí nad Labem   Vladimíra Řeháková  Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem    +420 475 220 811/244
 Karlovy Vary    Vojtěch Skopový    Krajská knihovna Karlovy Vary            +420 353 234 542
 Havlíčkův Brod   Ivana Štrossová    Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod      +420 569 400 496
 Zlín        Simona Vráblíková   Krajská knihovna Františka Bartoše         +420 577 210 018/126
 Pardubice     Libuše Adamová    Krajská knihovna v Pardubicích           +420 466 531 250
 Kladno       Eva Šenfeldová    Středočeská vědecká knihovna v Kladně        +420 312 813 138