Domů

Zápisy

Tuzemské zdroje

Zahraniční zdroje

Konference ZIG

Z39.50 server Rapid Library
Cosmotron Systems
Verze Z39.50-1995 (verze 3)
Operace Init, Search, Present, Scan, Close
NamedResultSets, DeleteResultSet
ES-DatabaseUpdate
Sort
Syntaxe dotazu RPN (počet neomezen)
CCL
Operátory AND, OR, AND-NOT
operandem může být množina
Množina atributů Bib-1, dle potřeby možnost dalších
  atribut obor hodnot
  Use Any, Personal name, Corporate name, Conference name, Title, Title series, ISBN, ISSN, UDC classification, Subject heading

dle potřeby možnost flexibilní konfigurace

  Relation Equal
  Position Any position in field
  Structure Word, Phrase
  Truncation Right truncation, Do not truncate
  Completeness Incomplete subfield
Formát záznamu Unimarc, Usmarc, SUTRS, HTML, XML
(další MARC a jiné formáty dle nastavení)
Kódování češtiny dle nastavení, standardně ISO 8859-2 (Iso Latin2)
podpora charSetandLanguageNegotiation-2
Klient grafický klient pro kooperativní katalogizaci s funkcí ES DbUpdate; možnost připojení na více serverů současne

z39.50 - www gateway - přístup k serverům z39.50 prostřednictvím http (standardní www prohlížeč). Možnost vyhledávat ve více databázích na více serverech současne (muti database and cross domain search).

řádkový textový klient pro skripty a ladící účely
Profily po dohodě je možná implementace a podpora následujících profilů
CENL
ATS-1
ONE
Bath Profile - v závislosti na požadavcích možnost implementace až po Functional area C a Conformance Level 1
UCP - Union Catalogue Project
Připravuje se Extended Services - Item Order
deduplikace
formáty OPAC a SUMMARY
Testovací servery SEK EU Bratislava
www.euba.sk port 9998
databáze rl - knihy
databáze rla - články
databáze rle - publikační činnost
(bez funkce ES-DbUpdate)

KKD Vyškov
www.kkdvyskov.cz port 8888
databáze marc - knihy
databáze marc-a - autority
nutná autorizace v InitRequest, username 'guest'
heslo pro DB-Update je k dispozicii na vyžádání

Poslední úpravy 11.7.2000