Domů

Zápisy

Tuzemské zdroje

Zahraniční zdroje

Konference ZIG

ZIG 2002

Literatura

Z39.50 server T-Series
MSVK v Ostravě
IP adresa 195.113.148.65
Doménové jméno fialka.svkos.cz
TCP port 9997
Verze Z39.50-1992 (verze 2)
Operace Init, Search, Present, Close
Syntaxe dotazu RPN
Operátory AND, OR, AND-NOT
Množina atributů Bib-1
  atribut obor hodnot
  Use Any, Personal name, Corporate name, Conference name, Title, Title series, ISBN, ISSN, UDC classification, Subject heading
  Relation Equal
  Position Any position in field
  Structure Word, Phrase
  Truncation Right truncation, Left truncation, Do not truncate
  Completeness Incomplete subfield
Formát záznamu Unimarc
Kódování češtiny ISO 8859-2 (IS0 Latin2)
Připravuje se Není zatím podporována práce s množinami výsledků (result set)
© 2002 Státní technická knihovna

Poslední úpravy 28.02.2002 23:50