Domů

Zápisy

Tuzemské zdroje

Zahraniční zdroje

E-konference ZIG

ZIG 2002

Literatura


  Literatura o Z39.50


  Populárnější prameny

 1. From A to Z39.50 A Networking Primer, by James J. Michael and Merk Hinnenbusch, Mecklermedia Westport London, 155 str. ISBN 0-88736-766-6, dostupné k zapůjčení v CIKS VŠE Praha 3, signatura: F180131. Přehledná monografie, která vysvětluje síťové modely OSI, a názorně protokol Z39.50, ASN.1 a BER.
 2. Understanding OSI, Chapter 8, vysvětlení ASN.1, http://www.isi.salford.ac.uk//books/osi/chap8.html Vysvětlení ASN.1, BER
 3. A Layman's Guide to a Subset of ASN.1, BER and DER , An RSA Laboratories Technical Note, Burton S. Kaliski Jr., 1993, ftp://ftp.rsa.com/pub/pkcs/ascii/layman.asc
 4. Z39.50, Hana Štveráková, Národohospodářský ústav akademie věd ČR, Praha, Prosinec 2000, 59 str. stručný průvodce Z39.50 a implementacemi v ČR.
 5. Eine Einfuhrung in die Z39.50: Ein Neuer Standard und seine Bedeutung fur Bibliotheken, Ruth Wűst, ABI-Technik, vol. 14., 1994, Nr. 1., page 21-26, dostupno ve VPK
 6. Brűcken bauen zwischen EDV-Systemen, Einfűhrung in die SR-Normen, Edith Gottswinter und Michael Monnich, ABI technik, vol. 13, 1993, Nr. 4, page 177-288, dostupno ve VPK
 7. Z39.50 for All, Paul Miller, Ariadne Issue 21, http://www.ariadne.ac.uk/issue21/z3950/
 8. Z39.50 a XML, Národní knihovna, vol. 12, 2001, Nr. 1, Naděžda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia s.r.o., str. 41.- 44
 9. K některým aspektům kooperace knihoven, Naděžda Andrejčíková, Cosmotron Systems s.r.o, referát na Inforum 2000, http://www.inforum.cz/inforum2000/prednasky/knekterymaspe.htm
 10. Z39.50 Otkrytyj dostup k bibilografičeskoj informacii, Plemnek A.I., Usmanov R.T. http://www.unilib.neva.ru/rus/olsc/publications/z39_04.html
 11. Ispolzovanije protokolov Z39.50 i HTTP v sovremennych bibliotečnych informacionnych systemach, Plemnek A.I., Usmanov R.T., Sova D.N. http://www.unilib.neva.ru/rus/olsc/publications/z39_01.html
 12. Review of Z39.50 Servers and Z39.50 Environment in Russia, A. Plemnek, N. Sokolova, V. Baranov, V. Raibev, D. Sova, R. Usmanov, Open Library System Center, St. Petersburg State Technical University http://www.unilib.neva.ru/olsc/publications/lht2000.html
 13. Z39.50. Rubringer Tomáš. Ikaros [online]. 1999, č. 8 [cit. 2001-29-01]. Dostupný z URL: http://ikaros.ff.cuni.cz/1999/c08/usti/usti_rubringer.htm
 14. Available implementations of Z39.50 / by Michel G. Wesseling http://www.kb.nl/coop/elag/elag98/presentations/wesseling/index.html
 15. Vyhledávání informací - Protokol Z39.50, zpracoval Petr Jasko, David Lukes http://www.cuni.cz/~brt/dk/DaveLuke.htm
 16. Úvod do protokolu Z39.50, Ivan Bartoš, Bohdan Šmilauer download doc

  Standardy a profily

 1. Standard ANSI-ISO Z39.50-1995 Information Retrieval Application Service Definition and Protocol Specification, 162 pages: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/
 2. Profil Bath:The Bath Profile: An International Z39.50 Specification for Library Applications and Resource Discovery, rel 1.1, Appendix B, C, D, E. 44 pages http://www.nlc-bnc.ca/bath/bp-current.htm
 3. Profil Bath:The Bath Profile: An International Z39.50 Specification for Library Applications and Resource Discovery, rel 2, Appendix B, C, D, E. 51 pages http://www.nlc-bnc.ca/bath/bp-release2-1stdraft.htm, viz též český překlad http://old.stk.cz/ZIG/zdroje_fg.html
 4. Profil ATS-1 http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/ats.html
 5. Profil ONE-2 http://www.one-2.org/
 6. Z39.50 Profile 2 http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/document/standard/z-ill-2a.pdf
 7. Profil UPC Union Catalogue Profil Australia http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/profiles/ucp.doc
 8. CENL Profile http://linnea.helsinki.fi/z3950/cenl_profile.html
 9. Z Texas Profil http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/z3950/tzigprofilerelease20.html
 10. Danský profil http://www.bs.dk/danzig/profil.htm
 11. Francouzský profil CCF http://www.ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/apropos0.htm
 12. Finský profil http://linnea.helsinki.fi/z3950/fin_profile.html
 13. Bib-1 Attribute Set, http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html
 14. Bib-2 Attribute Set, http://www.nlc-bnc.ca/iso/z3950/bib-2_home.htm
 15. Agentura Z39.50 Library of Congress, USA: http://lcweb.loc.gov./z3950/agency
 16. Models Library Interoperability Profile Family, R. Murray, E. Davidson, http://www.ukoln.ac.uk/dlis/models/clumps/technical/zprofile/zprofile.htm
 17. Modely služeb pro knihovny: http://www.ukoln.ac.uk/dlis/models
 18. Application Profile for the Government Information Locator Service (GILS) http://www.gils.net/prof_v2.html
 19. Dánský profil 2002-03 release 2 http://www.portia.dk/pubs/danZIG/danZIGv2002-03r3.pdf
 20. US National Z39.50 Profile for Libray Applications http://www.unt.edu/zprofile/Profile/specifications.htm
 21. Using the Z39.50 Information Retrieval Protocol in the Internet Environment, RFC 1729 http://rfc.sunsite.dk/rfc/rfc1729.html, ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/profiles/tcp.txt

  Produkty

 1. Z39.50 Client Survey, DSTC Pty. Ltd. http://archive.dstc.edu.au/RDU/reports/zreviews/z3950-client-survey.html
 2. Survey of Z39.50 to Web Gateways, , DSTC Pty. Ltd, http://archive.dstc.edu.au/RDU/reports/zreviews/z3950-gateway-survey.html
 3. Gateways and Z39.50 products, http://fox.nstn.ca/~jbeaumon/z3950.html
 4. Isite Information System, CNDIR, http://www.cnidr.org/software/Isite/guide.html
 5. Imlementační SW: http://www.indexdata.dk
 6. Přehled implementací targetů ve světě, http://www.indexdata.dk/targettest/a.php

  Další odborné prameny

 1. Z39.00 Implementation Experiences, Editors Paul Over, Wiliam E. Moen, Ray Denenberg, Lennie Stovel, NIST Special Publications, 1995, brožura dostupná v knihovně AV ČR, Národní tř. 3, Praha 1, signatura D33414. sborník 11 článků o praktických zkušenostech s vývojem Z39.50 serveru, klientů, utilit.
 2. Using the Z39.50 Information Retrieval Protocol in the Internet Environment, C. Lynch, University of California, 1994, RFC1729, ftp://ftp.isi.edu/in-notes/ftc1729.txt
 3. ASN.1 Complete, John Larmouth, Open system solution, 1999, 387 pages http://www.oss.com/asn1/larmouth.html
 4. ASN.1 Communication between heterogeneous systems Olivier Dubuisson, Sept. 2000, 588 pages, Morgan Kaufman Publishers, ISBN: 0-12-6333361-0 http://www.oss.com/asn1/dubuisson.html
 5. Odkazy na mnoho dalších zdrojů o Z39.50: http://www.ukoln.ac.uk/dlis/z3950/resources
 6. Selecting a Z39.50 Client or Web Gateway, Fay Turner, http://www.lib.msu.edu/hi-tech/Turner.html
 7. Interoperating through Z39.50: Problems and possible solutions, Bernd Luchner, Die Deutsche Bibiliothek, Frankfurt, April 1996, http://www.kbr.be/elag/20seminar/papers/inter.htm
 8. BiblioTech Review, Information Tecnology for Libraries, Z39.50 Part1, Part 2 an overview http://www.biblio-tech.com/html/z39_50.html
 9. The Z39.50 Information Retrieval Standard, D-Lib magazine, April 1997, Clifford A. Lynch http://www.dlib.org/dlib/april97/04lynch.html
 10. Dan Brickley, Z39.50 Resources http://www.ilrt.bris.ac.uk/discovery/z3950/resources/#info
 11. NISO Z39.50 Resources http://www.niso.org/standards/resources/Z3950_Resources.html#info
 12. Clifford A. Lynch: Budování infrastruktury pro sdílení zdrojů: souborný katalog, distribuované vyhledávání a vzájemné vazby u databází. Tento článek je publikován s laskavým svolením pana Clifforda A. Lynche. Článek byl již uveřejněn v časopise Library Trends 45:3 (Winter 1997),s. 448-461 Další kopírování je bez souhlasu autora nebo vydavatelů Library Trends zakázáno. http://www.caslin.cz:7777/caslin99/c3.html
© 2000 Státní technická knihovna

Poslední úpravy 14.11.2002