Tabulka použitých polí a podpolí v záznamech Dataflex a KP-WIN STK

Tag Význam pole Význam podpolí                        
000 Jen u GRX (Caché-Z39.50): Label záznamu před konverzí do grx (label podle ISO2709)                  
001 ID záznamu       např.  STK200102827 (rok + prir. cislo)            
005 Datum poslední aktualizace záznamu       např. 20010831000000.0                
010 ISBN: $a ISBN $b vysvětlivka                      
011 ISSN: $a ISBN                        
100 Kódované údaje pevné délky $a všeobecné údaje o zpracování, 36 znaků kódovaných informací: 8 znaků datum uložení do souboru RRRRMMDD, 9. znak typ vydání 1 znak kódu,  (a: půběžně vydávaný seriál, b: ukončený seriálový dokumnet, d: momografie...), datum prvního vydání RRRR, datum druhého  vydání RRRR, 17-19. znak: a__ pro děti, m__ pro dospělé, u__ není známo, 20. znak. kód oficilaní publikace, 21. znak: 0- nemodifikaovaný záznam , 1 - modifikovaný záznam, 22-24 znak: jazyk katalogizace, 25 znak: kód transliterace: a - ISO, b -jiné, c -více typů , y - nebylo použito transliterace, 26-29 znak: znaková sada (není dodržováno)          
101 Jazyky $a jazyk dokumentu $c jazyk originálu $d jazyk resumé $e jazyk obsahu                  
102 Zěmě vydání $a země vydání                        
200 Údaje o názvu a autorství (odpovědnosti) $a hlavní název $b druh dokumentu podle ISBD $d souběžný název $e další název $f autor první jméno $g autor druhé jméno $i číslo části $h název části $9 (opakování 200 na dalším řádku) - ale je to chyba v záznamu STK199900120 -295.grx
205 Vydání $a označení vydání                        
210 Nakladatelské údaje $a místo vydání $c nakladatel $d datum vydání                    
215 Fyzický popis $a  fyzický údaj: (počet stránek, počet CD, počet obrázků...) $c další fyzický údaj $e příloha                    
225 Edice $a název edice $e další názvy edice $f autorství edice $h číslo části edice $v číslování v rámci edice $x ISSN edice              
300 Všeobecné poznámky $a poznámka                        
302 Poznámky ke kódovaným infomacím $a poznámka                        
303 Všeobecné poznámky k popisným informacím $a poznámka                        
304 Poznámky k názvu a autorství $a poznámka                        
305 Poznámky k vydání $a poznámka                        
307 Poznámky k nakladateli $a poznámka                        
312 Poznámky k variantnímu názvu $a poznámka                        
314 Poznámky k autorství $a poznámka                        
320 Poznámky o skryté bibliografii  a rejstřících $a poznámka                        
324 Poznámky k originálu $a poznámka                        
327 Poznámky k obsahu $a poznámka                        
328 Poznámky k disertaci $a poznámka                        
454 Propojení k originálu $t 200$a název originálu                        
517 Další variantní názvy $a variantní název                        
605 Předmětem je název $a název                        
606 Předmětem je věcné téma z thesauru $a heslo $x věcné zpřesnění $2 kód systému klasifikace                    
607 Předmětem je geografické jméno $a geografické jméno                        
610 Předmětem je volný termín $a volný termín                        
675 MDT $a klasifikační znak MDT $x vybraný znak MDT                      
700 Primární autor $a jméno pro třídění $b další čast jména $3 číslo autoritního záznamu $4 kód role autora                  
701 Alternativní autor $a jméno pro třídění $b další čast jména $3 číslo autoritního záznamu $4 kód role autora                  
702 Sekundární autor $a jméno pro třídění $b další čast jména $3 číslo autoritního záznamu $4 kód role autora                  
710 Primární korporativní autor $a korporace pro třídění $b zpřesnění korporace $c doplňky ke korporaci $d číslo akce $e místo akce $f datum akce $3 číslo autoritního záznamu            
711 Alternativní korporativní autor $a korporace pro třídění $d číslo akce $e místo akce $e místo akce $3 číslo autoritního záznamu                
712 Sekundární korporativní autor $a korporace pro třídění $b zpřesnění korporace $c doplňky ke korporaci $e místo akce $3 číslo autoritního záznamu                
801 Katalogizační agentura $a země $b agentura $c datum katalogizace $g katalogizační pravidla $9 úplnost záznamu                
910 Signatura titulu $a sigla vlastníka $b signatura                      
927 Jen v KP WIN $a odlišení pro supervizi ČVUT, 1 text, 3 periodika, 4 EIZ, 6 speciální, 7 on-line, 8 historický, 9 el. zdroj spec.fondu, 10 video, 13 audio pro spec., 16 audio  
934 hesla PSH+ $a heslo                        
958 Druh dokumentu ČVUT KNIHA, SKRIPTUM, SLOVNÍK,...                        
964 Předmětová hesla ČSN $a heslo                        
965 Předmětem je chronologický údaj $a chronologický údaj                        
990 Exemplář $a čárový kód $c přírůstkové číslo $d datum přidělení přírůstkového čísla $f cena $g sigantura exempláře $k status $l lokace $n způsob nabytí $p pořadové číslo $s příloha $t tématická skupina $v kategorie dokumentu $w faktura $x poznámka
993 Věcné třídění STK $a kód věcného třídění $b kód druhu dokumentu                      
996 Zpracovatel $a parafa zpracovatele $b úroveň zpracovatele $c  Kód zpracovatele v Dataflexu: 3 znaky: jmený, věcný popis, kontrola.   GRX tam má RL (Rapid Library?)              
999 ID záznamu původně pod tagem 001, např. 999 STK199800852