Domů

Zápisy

Tuzemské zdroje

Zahraniční zdroje

E-konference ZIG

ZIG 2002

Literatura

Materiály z konference ZIG-CZ 2002 ve školicím středisku STK v Praze dne 24.10.2002

Zápis z konference ZIG-CZ 2002 ve školicím středisku STK v Praze dne 24.10.2002   download (doc)    download (rtf)

Bath profil (CZ - překlad) - download (zip) 100 kB    download (doc) 701 kB    download (rtf) 1365 kB

Návrh českého národního profilu Z39.50 k připomínkám - download (doc)    download (zip) !!! UPOZORNĚNÍ: !!! návrh profilu byl nahrazen verzí 2

Připomínky k návrhu českého národního profilu Z39.50 zasílejte prostřednictvím elektronické konference ZIG

Volný komentovaný překlad normy Z39.50 - 1995 - download (zip)

ZIG-CZ 2002: Formulář k doplnění informací o zdrojích Z39.50 (Z39.50 Targets)

Prezentace:

Prezentace - Martin Vojnar (VKOL): Překlad Bath profilu 2.0 - download (ppt)

Prezentace - Jiří Rataj (ÚVT UK): T Series a Z39.50 - download (ppt)

Prezentace - Petr Štefan (KP SYS): Kpwin Z39.50 - download (ppt)

Prezentace - Martin Vojnar (VKOL): Metalib a stahování záznamů - download (ppt)

Prezentace - Martin Vojnar (VKOL): Z39.50 ve Vědecké knihovně v Olomouci - download (ppt)

Prezentace - Zdeněk Bartl (NK ČR): Kooperativní projekt "Tvorba využívánísouborů národních autorit a protokol Z39.50" - download (ppt)

Prezentace - Jiří Pavlík (ÚVT UK): Technologie vyhledávání v JIB - download (ppt)

Prezentace - Jan Ptáček (programátor): DbLink - download (ppt)
Poslední úpravy: 14. 11. 2002