Domů

Zápisy

Tuzemské zdroje

Zahraniční zdroje

E-konference ZIG

ZIG 2002

Literatura

Úvodem k činnosti ZIG-CZ v roce 2002

ZIG-CZ dostal v roce 2002 významný impuls díky podpoře z projektu LI01018 "Portál STM", v jehož rámci jsme mohli uspíšit zavádění protokolu Z39.50 v rámci konsorcia dvanácti knihoven řešících projekt LI01018, podrobněji viz: http://jib-info.cuni.cz/o_nas/portalSTM.html .

Dalším důležitým podnětem je zprovoznění Jednotné informační brány (JIB) na stránkách NK Praha, viz http://octopus.ruk.cuni.cz která je řešena jako společný projekt NK Praha a UK Praha. Oba výše uvedené projekty úzce na sebe navazují. Jednotná informační brána využívá multiprohledávač informačních zdrojů MetaLib dodaný firmou ExLibris a tento vyhledávací nástroj využívá pro vyhledávání především protokol Z39.50. Jsme přesvědčeni, že zvládnutí technologie Z39.50 je jedním z důležitých úkolů stojících před českými odbornými knihovnami, který zásadním způsobem přispěje k propojení českých knihoven nejen v rámci ČR ale i ve světě, k rychlejšímu vyhledání dokumentů a jejich zpřístupnění a zkvalitnění služeb pro čtenáře.

Vítáme každého zájemce o protokol Z39.50 na našich stránkách ať již z řad vývojářů příslušného software, nebo uživatelů protokolu nebo dalších zájemců, kteří se chtějí s protokolem Z39.50 seznámit. Na stránkách ZIG-CZ hodláme v letošním roce zveřejňovat podklady nebo odkazy na podklady s námětem:

  • normotvorné materiály o Z39.50 (standardy, profily,....)
  • studijní materiály o Z39.50
  • přehled implementací Z39.50 v českých knihovnách a jejich vlastnosti
  • návrh na český národní profil
  • přehled českých firem a jejich SW pro Z39.50
  • seznam účastníků ZIGu-CZ
  • nové trendy ve vývoji protokolu Z39.50

Koordinací ZIGu-CZ byl prověřen Ing. Evžen Sidorin, pracovník STK Praha, tel. 02/21663424, e-mail: e.sidorin@stk.cz na něhož směřujte případnou korespondenci či telefony. Zájemci o činnost ZIGu-CZ se mohou též přihlásit do elektronické konference a prohlédnout si archiv této konference na adrese http://zikova.cvut.cz/konference/-ZIG/archiv

Plánujeme též uspořádat osobní setkání nejaktivnějších účastníků v STK Praha v r. 2002, termín bude včas zveřejněn na stránkách ZIG.

Doufám, že se revitalizovaný ZIG-CZ v roce 2002 dobře rozběhne.

Martin Svoboda


© 2002 Státní technická knihovna


Poslední úpravy 7.3.2002