Domů

Zápisy

Tuzemské zdroje

Zahraniční zdroje

Konference ZIG

Zápis z jednání pracovní skupiny ZIG-CZ o návrhu profilu JIB, dne 18. 2. 2004 v 14:00-16:00 ve školicím středisku STK.

Přítomni:
Jiří Pavlík, Jan Pokorný, Martin Ledinský, Pavel Krbec, ÚVT UK
Edita Lichtenbergová, Ivana Anděrová, Denisa Molitorisová, NK
Martin Svoboda (na zahájení), Bohdan Šmilauer, STK
Miloš Novotný , Jan Klůfa, LANIUS
Roman Šťáska, Sefira
Václav Trunec, KP-Sys
Naděžda Andrejčíková, Cosmotron

Úvodní slovo přednesl ředitel STK, M. Svoboda

Informace o JIB: (Jan Pokorný):
JIB (MetaLib NK) v současné době napojuje 39 českých knihoven a cca 50 zahraničních zdrojů aktivně využívaných v ČR. U českých knihoven je 38 spojeno pomocí protokolu Z39.50 a jedna pomocí http (a vrací záznamy v XML). Čili výrazná převaha Z39.50 u českých knihoven. Ze zahraničních zdrojů využívaných v JIB využívá Z39.50 mírná většina zdrojů (cca 65%), zbývající část protokol HTTP.

Jednání o návrhu profilu JIB: (autor návrhu Jan Pokorný): Smyslem profilu JIB je umožnit dvě funkce: Jednotné vyhledávání dokumentu pomocí klienta Z39.50 v JIB a stažení bibliografického záznamu. Následovalo připomínkování návrhu.

Přípomínka k atributu TRUNCATION (Cosmotron + Lanius): Podmínky pro zaokrouhlení zprava a oboustranně jsou velmi náročné pro databázi, protože se vyhledává podřetězec v textu a vyhledávání je velmi zdlouhavé, takže nemusí být dodržena doba 60 sec. na odpověď. V. Trunec: Vyhledávání tohoto typu je velice náročné, je jen pro pravostranné zaokrouhlení. N. Andrejčíková: Bath profil toto nepředpisuje, pouze jako option. J. Klufa: je pro pravostranné zaokrouhlení. P. Krbec: Omezme se na pravostranné zaokrouhlení. Do příštího roku řešit oboustranné a levostranné zaokrouhlení.

Připomínka k hodnotě atributu USE „Datum poslední aktualizace" (1012) B. Šmilauer: Navrhuje zavedení přístupového bodu, pro účely budování fyzických souborných katalogů stahováním nových záznamů. Odpovídá poli 005 Unimarc. Nemá přímo využití v JIB, ale bylo by užitečné pro automatizaci sběru záznamů. Do příštího roku řešit tento návrh.

Doporučení na ISBN a ISSN – ignorovat při vyhledávání mezery a pomlčky se mění na povinnost.

Řazení: Zdroj musí být schopen řadit záznamy podle autora, názvu a roku (podle jednoho vybraného).

Diskuse ohledně mapování přístupových bodů na Unimarc: pro název rozšířit mapování i na podpole $1200$a v poli 461 (zdrojový dokument u databáze ANL). V diskusi byl tento návrh zamítnut, protože by to vedlo při vyhledávání podle názvu článku i na vyhledání v názvu zdrojového dokumentu (souboru, názvu periodika) a tím i možnému vyhledání velkého množství nerelevantních dokumentů. MetaLib verze 3 bude mít pro vyhledání Zdrojového dokumentu zvláštní nabídku, která bude mapována na pouze na podpole v poli 4XX. Bude řešeno s MetaLibem verze 3.

Doporučení: podporovat vyhledávání podle rozsahů, např. v rozsahu 1986-1992 nalézt zadaný dotaz na rok=1990.
Problematika zadání intervalu roků klientem bude řešena diskusí v konferenci ZIG

Martin Ledinský: Informoval o konvertoru Unimarc-Marc21 (a naopak) vyvinutém na ÚVT UK a NK, který bude provozován společně s MetaLibem a umožňuje provádět pro MetaLib obousměrné konverze formátů Unimarc-Marc21 a znakových sad a tím docílit kompatibility na zahraniční servery (např. LOC) a přebírání záznamů. Bude o tom informace na Inforum 2004 a ve zpravodaji JIB.

Po uvedených úpravách byl profil JIB schválen ve znění zveřejněném na http://old.stk.cz/ZIG/ProfilJIB.rtf . Příští schůzka se předpokládá za rok.

Zapsal: B. Šmilauer, J. Pokorný


Poslední úpravy 20.2.2004 17:46