Výstavba a rekonstrukce knihoven

Dotazník pro databázi SKIP/STK

Dosud ohlášené stavby Zajímavé odkazy

Před Vámi tato stránka měla návštěv, ohlášeno je staveb


Protože jsem poznal trýzeň žízně, vyhloubil jsem studnu, aby i jiní mohli pít / E. T. Seton
Dotazník můžete vyplnit kdykoliv
Údaje označené touto barvou a hvězdičkou * jsou povinné, bez jejich vyplnění nelze dotazník odeslat 
Věnujte prosím pozornost vyplnění všech údajů. Zejména u číselných údajů je třeba věnovat pozornost návodu k vyplnění, resp. hlášením formulářového programu upozorňujícím na možné chyby  
Pokud se Vám špatně zobrazují některé znaky, nastavte prosím svůj browser na kód Windows-1250 (Windows cz).

 
Identifikační údaje
Jde-li o novostavbu či rekonstrukci pobočky, uvádějte do Identifikačních údajů údaje pro celou knihovnu, do dalších oddílů (Základní parametry knihovny, Základní parametry budovy, atd.) údaje pouze pro danou pobočku.

Jde-li o přístavbu či částečnou rekonstrukci knihovny (nově získané prostory, adaptace druhé budovy, apod.), uveďte jak do oddílu Identifikační údaje, tak i Základní parametry knihovny údaje o celé knihovně, v oddílu Základní parametry budovy pak uveďte údaje o přístavbě.
Sigla
(pokud je přidělena)
Webové sídlo
Knihovna*
Ulice* Město*
PSČ* Kraj*
Kontaktní osoba*
z hlediska výstavby
E-mail*
Druh knihovny*
Jiný druh knihovny
Zřizovatel / provozovatel*

Základní parametry knihovny
Všechny číselné údaje uvádějte prosím bez udání jednotky (Kč, m2, apod.), bez mezer, desetinných čárek, oddělujících teček, atd.
To platí pro všechny oddíly dotazníku!!!
Provozní hodiny knihovny za týden* Počet pracovníků knihovny*
Obsluhovaná populace* Registrovaní čtenáři*
Počet knihovních jednotek* Kapacita sbírek (v běžných metrech)*
Typ projektu*
Umístění knihovny*
Komentář (U přístaveb a adaptací velmi stručně charakterizujte účel)

Základní parametry budovy/stavební akce
Všechny plochy uvádějte v m2
Kromě zastavěné plochy uvádějte vždy plochy užitkové čisté
Pokud se (např. u přístaveb) některý údaj stavební akce netýká, uveďte 0 (nulu)
Zastavěná plocha [m2]* Obestavěný objem [m3]*
Výška budovy [m]*
Celková plocha všech podlaží [m2]* Plocha skladů [m2]* (bez volného výběru!!!)
Plocha pro služby uživatelům [m2]* (např. oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, studovna, čítárna, hudební oddělení, informační služby, veřejný internet, prostor pro výstavy, přednáškový sál, volný výběr) Plocha volného výběru samotného [m2]
Počet čtenářských míst*    
Pokud budova nemá podzemní podlaží, do políčka napište 00 (dvě nuly) jinak kontrolní program považuje políčko za nevyplněné. Omlouvám se za nepohodlí, nejde vždy vše ideálně.)
Počet nadzemních podlaží* Počet podzemních podlaží*
Kapacity regálů uvádějte v běžných metrech, nikoliv v počtu svazků!
Kapacita stacionárních regálů [bm] Kapacita kompaktních regálů [bm]
Klimatizace Ano | Ne
Klimatizované prostory (vyjmenujte)
Topení Dopravní systémy
Více možností označíte tak, že při kliknutí držíte stisknutou klávesu Ctrl
Počet parkovacích míst pro uživatele  
Náklady uvádějte v tisících Kč, tedy kupříkladu akce za jeden a půl milionu bude mít celkový náklad 1500!
Celkové náklady na stavbu*
z toho
 • stavební část
 • technologická část
 • interiér
 • Datum uvádějte prosím ve formátu rok/měsíc - rrrr/mm, například kolaudaci 13.9.2001 zapíšete 2001/09
  Datum, resp. plánované datum
  zahájení stavby* kolaudace stavby* otevření knihovny*

  Kontaktní informace
  Architekt[i]*
  Kontaktní informace
  Dodavatel stavby*
  Kontaktní informace
  Dodavatel regálů
  Kontaktní informace
  Dodavatel interiérů pro služby
  Kontaktní informace

  Charakteristika budovy a fotografie exteriéru i interiéru
  Umístěte je prosím na svůj web-server a zde uveďte jejich URL
  Pokud je to pro vás nedostupné, pošlete text a obrázky jako přílohu mailu na adresu Ivo.Hoch@nkp.cz

  Uvádějte prosím plná URL ukazující na charakteristiku budovy či stavebních úprav a na fotogalerii. Ušetříte tak uživatele této databázičky zoufalého hledání na vašem - jinak jistě zajímavém - webu.

  URL-texty URL-obrázky

  Dotazník vyplnil(a)
  Jméno* Funkce*
     Nyní prosím dotazník ještě jednou zkontrolujte.

  Prosím doplňte: " "

  Zahraniční vtipálkové do databáze posílají nesmyslná data, snad jim to trochu zkomplikujeme :)

  Jste-li s výsledkem kontroly spokojeni, můžete vyplněný dotazník ke zpracování

  Komentáře vítány Vit.Richter@nkp.cz
  Pro odeslání údajů z formuláře je použit skript FormMail V1.9 © 1995 - 2001 Matt Wright
  To je volně použitelný produkt z archivu Matt's Script Archive, Inc.
  Česká verze © Martin Svoboda 1999-2002 More...

  Stránka naposled změněna Mon Aug 29 12:55:12 CEST 2011 Návrh stránky © Martin Svoboda 2002, 2003, 2008